Primeur met prioritering iVRI’s in Deventer: niet makkelijk, wel mogelijk

Nico van Beugen, regiocoördinator C-ITS Cleantech Regio

Het is geen toeval dat de eerste pilot met prioritering voor doelgroepen bij intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in Deventer wordt gehouden. In de Cleantech Regio lopen ze graag voorop met slimme oplossingen die de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid vergroten, vertelt Nico van Beugen, regiocoördinator C-ITS Cleantech Regio.

Nico van Beugen is best trots dat ‘het’ werkt. Hij laat een filmpje zien waarin duidelijk wordt welke informatie de verkeersdeelnemers nu al kunnen krijgen vanuit diverse verkeerslichten in Deventer.

De landelijke primeur krijgt navolging op meer plaatsen in Nederland, maar Deventer is dus de eerste met de test voor vijf doelgroepen: ambulance, brandweer, politie, ov (bussen van Keolis en Arriva) en logistiek (vrachtwagens van Vos Transport). Van Beugen: ‘Wij willen graag koploper zijn. Je kunt heel lang praten en alles mooi op papier zetten, maar je moet het ook in de praktijk brengen en laten zien dat het werkt. Dat zijn we nu aan het doen; de pilot loopt vanaf eind november tot eind januari.’ Dat juist Deventer de landelijke primeur beleeft, heeft meerdere redenen. Van Beugen: ‘Het helpt dat we in Deventer korte lijnen hanteren. We werken hier met een lijnorganisatie en kunnen snel schakelen, dat werkt erg fijn.’

Vijf iVRI’s

Bovenstaande betekent niet dat het allemaal vanzelf ging en gaat. ‘We hadden begin november al met de pilot willen starten, maar kampten nog met technische problemen. We zijn eind november dus gestart met vijf iVRI’s. In Deventer staan nu 37 iVRI’s, waarvan er 12 zijn voorzien van ITS-applicaties.’ De verwachting is dat het aantal werkende iVRI’s de komende maanden vrij snel kan toenemen. Niet alleen in Deventer, maar bijvoorbeeld ook in Apeldoorn, waarmee nauw wordt samenwerkt.

In Deventer wordt getest met verschillende stappen van prioritering, afhankelijk van de doelgroep. Die prioritering is vooraf vastgelegd in beleidsregels. Zo heeft een ambulance altijd prioriteit boven andere verkeersdeelnemers. Maar ook binnen doelgroepen wordt gedifferentieerd: zo kun je bijvoorbeeld een zware, geladen vrachtwagen of een truck met gevaarlijke stoffen prioriteit geven. En datzelfde geldt voor een bus die achterligt op de dienstregeling.

Feedback

Bij de pilot in Deventer krijgen de vrachtwagens nu al in hun auto feedback over de tijd tot rood en tijd tot groen, voor de noodhulpdiensten geldt dat (nog) niet. Bestuurders van brandweerwagens geven ook aan dat zij die feedback niet nodig hebben: zij zijn druk om op tijd bij een incident te komen en gaan er gewoon vanuit dat ze prioriteit krijgen op kruispunten. In het kader van verkeersmanagement kan een andere stad of wegbeheerder weer andere beleidsregels opstellen dan Deventer.

Op locatie

Van Beugen heeft zijn sporen in de verkeersbranche (van monteur tot senior-verkeerskundige) ruimschoots verdiend, en ook tijdens de pilot staat hij nog geregeld in Deventer op kruispunten om op locatie te zien wat er werkt en te overleggen wat er beter kan. ‘Wat we hier doen, is niet makkelijk, maar wel mogelijk. Neem alleen een prioriteringsverzoek van een rijdend voertuig dat via de cloud wordt verstuurd. Binnen een seconde moet die prioriteit ook bij de iVRI worden verleend of niet, dat is technisch lastig. Toch lukt dat nu, blijkt in de praktijk. Dat is een mooi proces om te zien.’ De cloud- en informatiediensten heeft Deventer overigens niet zelf in huis: ‘We hebben wel graag de kennis in huis, maar de techniek besteden we uit.’

De pilot betekent een flinke stap vooruit in smart mobility. Het helpt ook dat de doelen voor iedereen duidelijk zijn. Van Beugen: ‘We willen allemaal betrouwbare data leveren, minder vertraging en de weggebruiker beter informeren en bijdragen aan een goed bereikbare stad en regio. Daar zijn we nu hard mee bezig.’