‘Data benutten voor leefbaarheid, bereikbaarheid en vestigingsklimaat’

Arjan Brink, programmamanager Slimme en Schone Mobiliteit in de Cleantech Regio

Volgens Arjan Brink, programmamanager Slimme en Schone Mobiliteit in de Cleantech Regio, sluit de pilot met prioritering bij iVRI’s in Deventer naadloos aan bij de regionale ambities. De regio is immers al op veel fronten bezig met het investeren in een betere leefbaarheid, bereikbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De Cleantech Regio, in het bijzonder de steden Deventer en Apeldoorn, is al veel langer intensief bezig met mobiliteitsvraagstukken: in de programma’s Beter Benutten en Beter Benutten Vervolg en het ontwikkelen van Talking Traffic-diensten was de regio een gedreven deelnemer en voortrekker.
Brink: ‘We zijn geen regio van praten, maar van dingen voor elkaar krijgen. Dat doen we uiteindelijk voor de mensen in de regio: voor inwoners om hun stad en omgeving bereikbaar te houden en voor ondernemers om ze een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. En dat gaat natuurlijk verder dan intelligente verkeerslichten op kruispunten: het gaat ook om fietsstimulering, het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid van parkeerplekken en het beperken van zoekverkeer. Daar zijn we op meerdere fronten mee aan de slag.’

Data Score Card

Dat gaat niet vanzelf. Zo’n omschakeling kost tijd en de data moet op orde zijn. Brink: ‘Het is goed dat daarover betere afspraken worden gemaakt. De Data Score Card is daartoe een middel: zo ziet iedereen snel wat in de dataketen al geregeld is en welke onderdelen nog aandacht vergen. Het is van groot belang dat dit landelijk voor elkaar komt. Dan zullen er steeds meer toepassingen komen, van bedrijven binnen Talking Traffic, maar ook van andere bedrijven die op de keten kunnen aansluiten. Uiteindelijk gaat het om toepassingen in de praktijk, waarmee weggebruikers worden geholpen.’

Arjan Brink:

'In de Cleantech Regio komen volgens afspraak 61 iVRI’s, vooral op locaties in Deventer en Apeldoorn.'

Rijk en regio

Die toepassingen worden ook geïntegreerd in het regionaal verkeersmanagementsysteem. De lopende pilot rond prioritering bij iVRI’s past daarin. Op vijf locaties in de regio wordt getest met prioritering voor de nood- en hulpdiensten, vrachtvervoer en OV-bussen. In de Cleantech Regio komen volgens afspraak 61 iVRI’s, vooral op locaties in Deventer en Apeldoorn. Brink: ‘En dat aantal zal groeien: het mooie is dat nu ook de eerste iVRI in Zutphen is geplaatst. En gaat het nu om een pilot, daarna wordt alles permanent geimplementeerd en gebruikt.’

De kracht van het partnerschap Talking Traffic schuilt volgens Brink in samenwerking. ‘Niet alleen in de keten tussen partijen onderling. Maar ook in het realiseren van samenhang tussen de landelijke ambitie en hoe we daar in de regio’s invulling aan geven. Dat is ook gewenst om de ambitieuze doelstellingen voor schone mobiliteit uit het Klimaatakkoord te kunnen behalen.’

Slim en schoon

Talking Traffic past helemaal in het regionale programma ‘Slimme en Schone Mobiliteit’ van de Cleantech Regio. Het is een innovatieve manier om te werken aan een betere bereikbaarheid, maar zeker ook aan een betere leefomgeving en minder CO2-uitstoot. ‘We krijgen nu in beeld hoeveel CO2-reductie een betere doorstroming kan opleveren. De slimme toepassingen zijn zeker relevant voor vrachtverkeer en bussen. Maar ook het stimuleren van fietsen en het goed begeleiden van bezoekers naar binnensteden kunnen we beter regelen met deze slimme toepassingen. Dat is een mooie stap op weg naar verduurzaming. Want uiteindelijk willen we dat onze inwoners en bedrijven in elke situatie op de meest duurzame manier het voor hun meest geschikte vervoermiddel kunnen kiezen’, aldus Brink.