Roadshow voor nood- en hulpdiensten:
‘Dit willen wij ook!’

‘Geweldig dat het al werkt’ en ‘Dit is goed voor de veiligheid van onze mensen’: er kwamen veel opgetogen reacties los bij de Talking Traffic Roadshow voor nood- en hulpdiensten op 14 maart in Deventer. De bijeenkomst, georganiseerd door het Instituut Fysieke Veiligheid in samenwerking met het partnership Talking Traffic, oogstte veel waardering van ambulancepersoneel, brandweer en politie.

De vertegenwoordigers van nood- en hulpdiensten werden in de Deventer Schouwburg eerst bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility en Talking Traffic: hoe worden data, cloudtechnologie en connectiviteit op dit moment gebruikt om weggebruikers onderweg optimaal te informeren. Vervolgens konden ze tijdens een bustour in de omgeving van Deventer zelf ervaren hoe dat werkt, wanneer nood- en hulpdiensten met behulp van slimme verkeerslichten ruim baan krijgen. In Deventer staan deze iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) immers al, die nood- en hulpdiensten met de hoogste prioriteit proactief groen licht geven op weg naar een noodsituatie. Daarnaast krijgen andere weggebruikers - bussen en vrachtvervoerders - (een lagere) prioriteit.


Die praktijkervaringen zijn onmisbaar, vond gastheer Vincent Habers (‘we doen dit voor het echie, dit is het nieuwe normaal’), senior adviseur ITS bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en als trekker van de clusters 2 en 3 zeer nauw betrokken bij Talking Traffic. Daarbij ging hij onder meer in op de samenwerking tussen marktpartijen en overheid en op de nationale en internationale meerwaarde van Talking Traffic, dat zich als een olievlek uitbreidt. En, zo stipte Habers aan, nu op meerdere locaties iVRI’s worden gerealiseerd, wordt de roep vanuit het land steeds luider om ook de andere VRI’s in hoog tempo ‘smart’ te maken. ‘Ik verwacht dat we eind volgend jaar de helft van het totale aantal in aanmerking komende VRI’s in Nederland hebben omgebouwd tot iVRI’s’, aldus Habers.

Veiligheid

Voor Piet Verhage (Hoofd afdeling Ontwikkeling en Realisatie bij het Instituut Fysieke Veiligheid) was het als mede-initiatiefnemer van de Roadshow een bijzondere dag. Verhage maakt zich al jarenlang sterk voor technologie die de veiligheid van voorrangsvoertuigen én andere weggebruikers vergroot. De huidige Talking Traffic-praktijk, waarbij nood- en hulpdiensten bij een uitruk automatisch groen licht kunnen krijgen op hun route, is daarbij een belangrijke stap vooruit. Verhage: ‘Vanaf het begin zag ik kansen, ook omdat we deels gebruikmaken van techniek die er al is: iedereen draagt immers een smartphone bij zich.’


Volgens Verhage wijst de praktijk nu al uit dat Talking Traffic de doorstroming verbetert en de veiligheid vergroot. ‘Voor mij is het item veiligheid het belangrijkst. Uit onderzoek blijkt dat er in 2016 en 2017 ruim 140 ongevallen, dus gemiddeld 70 ongevallen per jaar, zijn geweest met voorrangsvoertuigen. Bij veel van die ongevallen ging het om voertuigen die door rood licht reden, en dat zijn dan ook direct zware ongevallen. Bij meer dan de helft van die rood licht-ongevallen hebben de overige weggebruikers het nood- en hulpdienstvoertuig niet gehoord en niet gezien.’

Focus

Met Talking Traffic-toepassingen kunnen veel van dergelijke gevaarlijke situaties worden voorkomen. Verhage: ‘Nood- en hulpdiensten kunnen zich nu beter focussen op hun taak. En ook voor andere weggebruikers – die tijdig worden gewaarschuwd - wordt het veiliger.’


Na de ervaringen van Habers en Verhage volgde een spervuur aan vragen. Een deel van die vragen werd beantwoord door een panel van praktijkdeskundigen (zie ook pagina 4), vanuit hun eigen parktijkervaring in Deventer en omgeving.

Zo vertelde Emiel Sanders, informatiemanager bij de Veiligheidsregio IJsselland, over de winst die brandweercollega’s behalen dankzij de communicatie met de iVRI’s. Sanders: ‘Talking Traffic levert echt waarde op in moeilijke situaties, zo horen wij uit onze prakijk. Collega’s geven aan dat ze beduidend minder vaak door rood hoeven te rijden.’


Bovendien, schetste Sanders, is het voor nood- en hulpdiensten heel makkelijk om bij Talking Traffic aan te haken. ‘Je hoeft geen nieuwe businesscase te schrijven, onze voertuigen zijn al voorbereid op de techniek.’ En van een gewenningsproces is geen sprake, aldus Sanders. ‘Brandweermannen zijn superoplossingsgericht. Ze zijn hier alleen maar erg tevreden over.’

Bustour

Daarna volgde de climax van de ochtend, de bustour. Onderweg konden twee bussen vol belangstellenden op grote schermen in de bus én op hun eigen smartphone via diverse apps (onder meer Flitsmeister, Onderweg en Superroute) zien welke informatie er al beschikbaar is. Zo zagen ze ook met eigen ogen wat er exact gebeurt als een voorrangsvoertuig een iVRI nadert. En hoe medeweggebruikers vroegtijdig informatie krijgen over een naderende hulpdienst, afgesloten rijstroken en maximumsnelheden.


Onderweg kregen de de passagiers aanvullende info van Talking Traffic-specialisten Vincent Habers, Nico van Beugen (gemeente Deventer) en Alexander Koek (Siemens). Zij onderstreepten het belang van goede data en schetsten de ontwikkelingen rond de voortschrijdende techniek, die ervoor zorgt dat voertuigen en iVRI’s nagenoeg real-time communiceren.

Huiswerk

Met de praktijkervaring als bagage deed Piet Verhage van het Instituut Fysieke Veiligheid in Deventer een oproep aan alle vertegenwoordigers om de boodschap vooral uit te dragen. ‘We hebben vandaag al veel enthousiaste reacties gehoord over de winst die Talking Traffic kan opleveren. Ik hoop dat jullie morgen aan je collega’s vertellen wat je hier hebt gezien. En dat jij – of je collega – vervolgens ook de vraag stelt: ‘Waarom hebben wij dat nog niet? Wij willen dit ook!’

Interessant

Met het verspreiden van die boodschap komt het wel goed, bleek bij de afsluitende lunch. Deelnemers toonden zich opgetogen over de nieuwe ervaringen. Max Jorritsma (Veiligheidsregio Groningen): ‘Het was voor mij een bijzonder interessante ochtend, vooral omdat ik nu met eigen ogen heb kunnen zien wat Talking Traffic oplevert voor nood- en hulpdiensten en andere weggebruikers. Wat hier in Deventer gebeurt, levert een schat aan informatie op. Ik ben er ook heel blij mee dat het een open systeem is, zodat andere regio’s makkelijk kunnen aanhaken. Want vooral rond de stad Groningen hebben ook wij flinke uitdagingen qua doorstroming en veiligheid. Dus ja, hier kan ik wel wat mee. Ik heb zojuist direct een afspraak voor morgenochtend gemaakt met een Talking Traffic-deskundige.’

Verbaasd

Ook Claudia Regelmann, rijdocent bij de politie, vond het een leerzame dag. ‘Ik wist tot vanochtend weinig van Talking Traffic, en ben vooral verbaasd over wat er in technisch opzicht al mogelijk is én dat de prioriteitsverlening en het waarschuwen van andere weggebruikers nog gratis zijn. Wel ben ik benieuwd in hoeverre de extra informatie die je als bestuurder via apps binnenkrijgt, zorgt voor afleiding. Zeker ouderen zullen hier aan moeten wennen. Maar natuurlijk ben ik hier zeker enthousiast over: voor mijn collega’s en andere weggebruikers wordt het immers veiliger.'

Gericht

Gastheer Vincent Habers roemde na afloop de betrokkenheid van de aanwezige vertegenwoordigers van nood- en hulpdiensten. ‘Mooi om te horen en te zien dat mensen erg enthousiast zijn over Talking Traffic, maar ook goed om te merken hoeveel, zeer gerichte, vragen er kwamen. Dat helpt ons ook weer verder. Dit zijn immers de mensen uit de praktijk, hier doen we het voor. Vertegenwoordigers van nood- en hulpdiensten zien nu ook dat het zeker niet makkelijk is wat we doen, dat alles technisch moet kloppen. Maar zij zijn, net als wij, erg gedreven omdat ze de meerwaarde zien. En als ze dan ongeduldig zijn en roepen: kom maar op met die iVRI’s, wij zijn er klaar voor, dan sterkt dat ons in het vertrouwen dat we samen op de goede weg zijn.’

Nu ook beweegbare afsluiters in Talking Traffic

Bij de Talking Traffic Roadshow in Deventer onthulde Gerard Berendschot, bestuurder bij SOS Toegang, een mooie primeur. De BAF, de beweegbare afsluitingen (paaltjes, pollers en slagbomen bij bijvoorbeeld winkelstraten en bungalowparken) die in de praktijk aanrijtijden ernstig in gevaar kunnen brengen, kunnen dankzij Talking Traffic binnenkort ook automatisch tijdig worden bediend. Met de mogelijkheden die Talking Traffic biedt, kunnen geautoriseerde nood- en hulpdiensten dus altijd een snelle, veilige doorgang krijgen.