Betere verkeersveiligheid zal innovatie aanwakkeren

De prioriteitspilot voor nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en logistiek draait in Deventer op volle toeren. Inmiddels bereidt Helmond een vergelijkbare pilot voor op de Deurnseweg waar zes iVRI’s klaar staan om nood- en hulpdiensten en vrachtverkeer prioriteit te verlenen. ‘Als in de Brainportregio Eindhoven-Helmond begin juni het Europese ITS Congres wordt gehouden, hopen wij onze internationale collega’s te kunnen laten zien hoe Talking Traffic hier werkt. Dan moet de pilot draaien’, zegt Ine Janssen, Senior Technisch medewerker Verkeer en Verkeerslichten.

'We willen graag een goed inzicht hebben in de verbetering van de veiligheid en de mate waarin nood- en hulpdiensten ook echt eerder ter plaatse zijn.'

Ine Janssen, Senior Technisch medewerker Verkeer en Verkeerslichten

Janssen verwacht dat de pilot in mei kan starten, nadat eerst een nulmeting is gedaan. ‘Een beperkt aantal ambulances, politiewagens en brandweerauto’s wordt voor de pilot uitgerust met extra software om met de slimme verkeerslichten te kunnen communiceren. We willen na de pilot vooral een goed inzicht hebben in de verbetering van de veiligheid en de mate waarin nood- en hulpdiensten ook echt eerder ter plaatse zijn.’

Veiligheid voorop

Zowel Janssen als haar Deventer collega Nico van Beugen zien het creëren van een veilige verkeerssituatie als een belangrijke verantwoordelijkheid van wegbeheerders. Het grootste voordeel is volgens Van Beugen dat door deze innovatieve prioritering van ambulances, politie- en brandweerwagens de verkeerssituatie echt een stuk veiliger wordt. ‘Ze krijgen groen licht, terwijl het kruisende verkeer stopt voor rood. Ook voor andere weggebruikers wordt de situatie een stuk voorspelbaarder, omdat ze eerder via hun app worden gewaarschuwd en informatie krijgen waarom ze iets langer bij het verkeerslicht moeten wachten. Doordat we het nood-hulpvoertuig op de hele route vrije doorgang geven, is het ook eerder ter plaatse.’

In Helmond kunnen ook de nood- en hulpdiensten aanwijzingen in de auto krijgen. Janssen: ‘Zij zien bijvoorbeeld of ze groen licht krijgen en of ze op een bepaald punt toch via bijvoorbeeld de linkerbaan door rood kunnen rijden, zodat ze de andere voertuigen snel kunnen passeren. Doordat andere weggebruikers ook worden geïnformeerd, wordt dit veiliger.’ In Deventer krijgen de hulpdiensten op hun eigen verzoek juist geen informatie in de auto.

Uitrol in 2020

In afwachting van mooie resultaten uit de pilots, breiden Janssen en Van Beugen het aantal iVRI’s in hun gemeenten alvast uit. Janssen: ‘In augustus en september hopen we in Helmond nog 40 VRI’s omgebouwd te hebben tot intelligente VRI’s. Als de pilot met nood- en hulpdiensten goed verloopt, zouden we dit in 2020 verder kunnen uitrollen, maar daarvoor moeten deze diensten zelf de meerwaarde ervaren. Ook zij moeten investeren in de juiste apparatuur in hun auto’s, zodat deze met de iVRI’s kunnen communiceren.’

'Als deze pilot over een tijdje succesvol is afgesloten, kunnen de nood- en hulpdiensten zich met de clouddienstverleners binnen Talking Traffic voorbereiden op definitieve invoering.'

Nico van Beugen, Senior verkeersregelkundige

Ook in Deventer gaat de innovatie door; er staan 35 iVRI’s waarvan er al 15 voorzien zijn van een ITS-applicatie, de andere 20 worden hier ook zo snel mogelijk - in ieder geval nog dit jaar- mee uitgerust. Van Beugen heeft inmiddels geleerd dat vernieuwingen soms wat minder snel gaan dan hij als doener graag zou zien. ‘Als deze pilot over een tijdje succesvol is afgesloten, kunnen de nood- en hulpdiensten zich met de clouddienstverleners binnen Talking Traffic voorbereiden op definitieve invoering. Als de techniek werkt -en daar lijkt het aardig op- dan is dit de toekomst. De geluiden die ik hoor van de brandweer en ambulance zijn positief, ze merken dat het functioneert.’
Van Beugen heeft nog een extra reden om te hopen dat de NHD-prioritering in augustus 2020 in Deventer volledig operationeel is en alle verkeersregelinstallaties intelligent zijn. Lachend: ‘Dan ga ik met pensioen en zou ik dit graag in de hele stad werkend hebben. Zodat het verkeer écht het verkeer kan regelen.’
Na 2020 kan het volgens beide verkeersdeskundigen snel gaan. ‘Verkeersveiligheid vinden we allemaal belangrijk. Als we die zo met Talking Traffic kunnen verbeteren, zullen de nieuwe prioritering en iVRI’s zich snel over het land verspreiden’, verwacht Janssen.