Roadshow Talking Traffic in Metropoolregio Amsterdam (MRA) smaakt naar meer

‘We zien hier al hoe het werkt; dit geeft een goede doorkijk naar de toekomst.’ Dat was de boodschap bij de (tweede) Roadshow Talking Traffic op 25 januari in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Twee bussen vol belangstellenden zagen in Hoofddorp op de N205 smart mobility in de praktijk, en dat smaakte naar meer.

De nood om de doorstroming in de Metropoolregio Amsterdam te verbeteren is hoog, bleek uit het welkomstwoord van Chris de Vries (directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland) in het Hoofddorpse FOX Theater. De Vries illustreerde dat aan de hand van cijfers: de regio groeit de komende jaren naar verwachting fors in aantal inwoners (van 2,8 miljoen nu naar 3,2 miljoen in 2040) én bedrijvigheid. Bij ongewijzigd beleid bedraagt de economische schade door files in Nederland in 2021 liefst 1,7 miljard euro. ‘De mobiliteit en de files nemen toe, dus we móeten wel flink werken aan verbetering. En dat gebeurt gelukkig ook volop. Vandaag zien we wat intelligente verkeerslichten en slim gebruik van data kunnen doen en hoe de weggebruiker daarvan profiteert.’

Geplande uitrol

Tegelijkertijd is de Roadshow een mooie start van nog meer. Zo maakte de provincie Noord-Holland onlangs bijna 5 miljoen euro vrij voor de geplande uitrol van iVRI’s in de regio: voor dit jaar staan er naar verwachting 120 werkende iVRI’s op de rol in de MRA. De Vries: ‘Smart mobility krijgt veel aandacht in onze regio, onder meer in koersdocumenten van de provincies Noord-Holland en Flevoland, een agenda Smart Mobility van de MRA en visies van diverse gemeenten. De neuzen staan dezelfde kant op. Verkeersveiligheid staat volop in de belangstelling, en bestuurders zien in toenemende mate dat de leefbaarheid er met smart mobility op vooruit kan gaan.’

Landelijke aanpak

De kracht van Talking Traffic schuilt volgens De Vries in de landelijke aanpak, wat ook een voorwaarde is voor diverse marktpartijen om te investeren en mee te doen. ‘Die landelijke aanpak waarbij overheden en bedrijven samenwerken in een partnership, is hoe we in Nederland nieuwe ontwikkelingen echt in gang zetten.’

Hij benadrukte daarbij dat voor succes data, fysieke infrastructuur en toepassingen (diensten via apps) op orde moeten zijn. ‘Het is nu een kwestie van lokaal en regionaal starten, daarvan leren én opschalen, zodat weggebruikers gepersonaliseerd en actueel advies krijgen.’

Data

Namens het ministerie van IenW ging Caspar de Jonge, programmamanager ITS en Smart Mobility, dieper in op het belang van goede data. ‘De rol van de overheid is aan het veranderen. Het aanbieden van goede data, waarmee marktpartijen diensten kunnen ontwikkelen, hoort daarbij.’

Hij onderstreepte dat de Metropoolregio Amsterdam en andere deelnemende partijen alle credits verdienen en een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. ‘Want wat we hier vandaag zien, is ‘het nieuwe normaal’, met marktpartijen en overheden die goed samenwerken.’ Tegelijkertijd waarschuwde De Jonge dat ‘we’ er nog niet zijn. ‘We moeten ons nog beter en scherper organiseren, ook omdat marktpartijen alleen willen investeren als het niet alleen vandaag en niet alleen op deze plek gebeurt.’

Aan de hand van vragen uit de zaal schetste hij een concreet toekomstbeeld. ‘We hebben in Nederland zo’n 5.500 kruispunten. Binnen vier of vijf jaar moet de helft van die kruispunten zijn voorzien van iVRI’s.’

Daar sloot Harm Jan Mostert, projectleider Smart Mobility bij de provincie Noord-Holland, zich bij aan. Hij stelde dat wegbeheerders er een ‘nieuwe ICT-wereld’ bij krijgen, maar dat het beheer makkelijker zal worden, bijvoorbeeld omdat weglussen en wegkantsystemen overboord kunnen als alles via de cloud gaat. ‘Zo leveren de iVRI’s uiteindelijk ook winst op voor wegbeheerders.’

Hoofdact

De ‘hoofdact’ was de bustour op de N205, onder de rook van Schiphol. De passagiers van de twee bussen, vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven, konden onderweg op grote schermen in de bus én op hun eigen smartphone via diverse apps (Flitsmeister, Superroute en Priotalker) zien welke info er al beschikbaar is. Meest in het oog springende toepassing is de ‘tijd tot rood’ en ‘tijd tot groen’ en hoe weggebruikers communiceren met de intelligente verkeersregelinstallaties. Onderweg werden de passagiers bijgepraat door Talking Traffic-specialisten. Zij vertelden over handige gebruikstoepassingen als maximumsnelheden, naderende hulpdiensten, afgesloten rijstroken, openstaande bruggen en - heel handig - beschikbare parkeerplaatsen, inclusief parkeertarief. Veel indruk maakte Alexander Koek van Siemens, die liet zien hoe alle datastromen een latency (‘vertragingstijd’) van slechts 80 tot 100 milliseconden hebben voordat ze bij de weggebruiker op het scherm verschijnen.

Groene golf

Tijdens de bustour kwam opnieuw één van de pijlers van Talking Traffic ter sprake: het belang van actuele en accurate data. Zo is data van aangekondigde wegwerkzaamheden over het algemeen goed, maar tijdens wegwerkzaamheden moet de datakwaliteit nog beter. Ook werd stilgestaan bij de mogelijkheden voor wegbeheerders om bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld fietsers of vrachtverkeer) voorrang te geven, hoewel op de N205 nog niet met deze prioritering wordt gewerkt. Op termijn gaat dat zeker gebeuren. Tot die tijd kan de weggebruiker al wel profiteren van de zes iVRI’s die achter elkaar zijn opgesteld: met behulp van het snelheidsadvies op het scherm kunnen weggebruikers hier een eigen ‘groene golf’ creëren.

Niet de boot missen

Aan het einde van de bustour toonden de deelnemers zich enthousiast over de rit. Jeroen Dolman, verkeerskundige bij de gemeente Beverwijk, was één van hen. ‘Ik wilde graag met eigen ogen zien hoe de techniek in de praktijk werkt. Ik vond het interessant om te zien hoe de iVRI communiceert met weggebruikers. Wij hebben onlangs een beheerplan opgesteld om de bestaande VRI’s te vervangen. Ik ben naar deze Roadshow gekomen om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen. Het was mooi om te horen dat VRI’s die je nu bestelt in elk geval iVRI-ready zijn en ook relatief makkelijk om te bouwen met minimale kosten naar een volledig werkende iVRI. We willen als gemeente de boot niet missen en dat gaat ook niet gebeuren. Met alle informatie die ik hier heb gekregen, kan ik mijn collega’s in de gemeente weer goed informeren.’


Dat dit ook de ambitie van de gemeenten is, blijkt uit de brede vertegenwoordiging van onder andere Velsen, Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond. Deze partijen werken op regionaal niveau nauw samen in het programma IJmond Bereikbaar aan de uitvoering van de regionale mobiliteitsvisie. In die hoedanigheid heeft de Omgevingsdienst hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de iVRI voor het verbeteren van de doorstroming.

Voordelen voor de logistieke sector

Talking Traffic biedt ook veel kansen voor de logistieke sector, zo bleek uit de presentatie van Paul Swaak, programmanager Talking Logistics. De winst voor de vervoerssector is aanzienlijk, liet hij met voorbeelden zien. ‘Vijf jaar geleden spraken wegbeheerders en de logistieke sector, in Nederland zo’n 13.500 bedrijven, niet met elkaar. Nu gebeurt dat volop en maken we met ‘Connected Transport Corridors’ grote stappen.’

Over de voordelen van slimme verkeerslichten voor de logistieke sector zegt hij: ‘Iedere keer dat een truck moet stoppen, kost dat omgerekend twee euro. Stel nu dat we smart mobility tien stops per dag per truck kunnen voorkomen. Dat is een realistisch aantal. En als je weet dat er dagelijks alleen op de A15 in Rotterdam al 30.000 trucks rijden, kun je uitrekenen wat dat oplevert. Tel daarbij voordelen als minder luchtvervuiling en minder schade aan het asfalt dan nog op.’