‘Mensen zien nu: hé, dit is gaaf!’

Jeannet van Arum en Chris de Veer

Vorig jaar kwamen er al felicitaties uit de hele wereld: weggebruikers die met iVRI’s op de N205 bij Schiphol communiceren via het mobiele netwerk, dat betekende een wereldprimeur voor de provincie Noord-Holland. Maar nu moeten we vooral verder bouwen aan slimme mobiliteit, vinden Jeannet van Arum, sectormanager Smart Mobility bij provincie Noord-Holland en Chris de Veer, strategisch beleidsadviseur provincie Noord-Holland, en coördinator Talking Traffic van de Metropoolregio Amsterdam.

'Alles moet kloppen’

Jeannet van Arum, sectormanager Smart Mobility bij provincie Noord-Holland

Over het belang van Smart Mobility in de Metropoolregio Amsterdam is weinig discussie: het verkeer op de ring van Amsterdam én op naburige (snel)wegen moet blijven stromen. De Talking Traffic-Roadshow in de MRA was daarbij een mijlpaal, vindt Jeannet van Arum. ‘De grootste winst is dat we hebben laten zien dat het kan. Met de iVRI’s die nu werken, kunnen we ook de toepassingen in de praktijk, in de apps dus, laten zien. Dit beschouw ik als een eerste stap. We moeten de techniek blijven ontwikkelen. En het is goed dat daarbij ook veel aandacht is voor zaken als beheer en (cyber)security.’

Gebruiksgemak

Volgens Van Arum is nu een volgende fase aangebroken in Talking Traffic. ‘Onze missie is dat weggebruikers, nu nog vaak via apps, maar uiteindelijk hopelijk in hun gewone navigatiesysteem, met de juiste adviessnelheid bijna overal kunnen doorrijden. Qua gebruiksgemak denk ik daarbij aan de MONO-campagne: de informatie moet niet afleiden, het moet je helpen.’

We moeten wel vooroplopen

Provincie Noord-Holland is zich als voortrekker bewust van de voorbeeldfunctie, zegt Van Arum. ‘Op termijn gaan al deze inspanningen veel winst opleveren. In Noord-Holland zijn we nu goed bezig en dat willen we graag laten zien. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar omdat wij zaken oplossen en uitproberen, waarvan anderen kunnen leren. Gemeenten die nog niet zijn aangehaakt, kunnen hun voordeel doen met onze ervaringen.’
Volgens Van Arum zijn de huidige ontwikkelingen onontkoombaar: ‘We móeten wel vooroplopen, anders haalt de techniek ons in. We willen bijvoorbeeld niet worden verrast door de nieuwste auto, die straks meer kan dan onze wegen en systemen aankunnen.’

‘Eind dit jaar staan er

120 iVRI’s in de regio’

Chris de Veer, strategisch beleidsadviseur provincie Noord-Holland,

en coördinator Talking Traffic van de Metropoolregio Amsterdam

Chris de Veer, coördinator Talking Traffic van de MRA, ziet de Roadshow in de MRA vooral als startschot voor de verdere uitrol van iVRI’s. De Veer: ‘We willen naar een regionaal en landelijk dekkend netwerk. Nu hebben we hier zes iVRI’s in een streng. Een mooi begin, dat we nu gaan uitbouwen. Binnen een jaar moeten er in de MRA, inclusief Flevoland, 120 werkende iVRI’s zijn. Zodat je als weggebruiker steeds vaker merkt: mooi, hier doet-ie het ook! En binnen vijf jaar willen we de helft van alle iVRI’s in Nederland werkend hebben. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je bedenkt dat normaal gesproken een VRI tussen de 15 tot 30 jaar meekan. Los van de normale vervangingen zullen we de boel dus flink moeten upgraden.’

Het gaat niet vanzelf

De Veer is verheugd over alle belangstelling: ‘Voor ons is het natuurlijk fijn dat iedereen komt kijken wat er in de praktijk al mogelijk is. We zijn hier al zo’n vijf jaar mee bezig. Rijk en Provincie hebben al veel geïnvesteerd en dat was ook nodig. We hebben de technieken nu, en we kunnen laten zien wat we ermee kunnen. Mensen zien nu: hé, dit is gaaf!’


In zo’n innovatief traject gaat het natuurlijk niet vanzelf, beseft De Veer. ‘We hebben met tegenslagen te maken gehad. Het ministerie heeft - en daarvoor moet ik ze alle complimenten geven - ook flink moeten doorduwen om alle partijen betrokken te krijgen en te houden. Dat was noodzakelijk om te komen waar we nu staan. Er is nadrukkelijk aandacht voor thema’s als (cyber)security. Veiligheid, ook digitale veiligheid, staat voorop!’

Data

Caspar de Jonge, programmamanager ITS en Smart Mobility, onderstreepte volgens De Veer in zijn presentatie terecht dat wegbeheerders data nog beter op orde moeten brengen, inclusief het beheer en de beschikbaarheid van deze data. Denk hierbij aan parkeergegevens, informatie over wegwerkzaamheden en de geldende maximumsnelheden op gemeentelijke wegen. ‘Wat dat betreft moeten alle wegbeheerders flink aan de bak. Dat besef dringt steeds meer door, want deze data is de basis voor informatie en diensten voor weggebruikers én wegbeheerders in Nederland. De mensen die we tijdens de Roadshow hebben gesproken, zijn enthousiast om hiermee aan de slag te gaan!’