Data Score Card voor Noord-Holland

Publieke data over bijvoorbeeld geldende maximumsnelheden en wegwerkzaamheden zijn de basis voor betrouwbare informatiediensten. Deze Data Score Card geeft voor elk type data aan hoe ver de 52 wegbeheerders in de provincie Noord-Holland zijn met het leveren van publieke data en waar nog een uitdaging ligt.

Legenda

Het aantal wegbeheerders  dat (nagenoeg) geen onderdelen van de eigen dataleveringsketen heeft georganiseerd.

Het aantal wegbeheerders dat enkele onderdelen van de eigen dataleveringsketen heeft georganiseerd.

Het aantal wegbeheerders dat de eigen dataleveringsketen voor een groot deel structureel heeft georganiseerd.

Het aantal wegbeheerders dat de gehele eigen dataleveringsketen structureel heeft geborgd.

In Noord-Holland zijn in het totaal 52 wegbeheerders. Sommige data-items zijn voor een kleinere groep wegbeheerders relevant.