Wat de Belgen hopen te leren van Talking Traffic

‘Een versterkte band tussen België en Nederland, meerjarig georganiseerd?
Jan-Bert Dijkstra

‘Ik hoop eerst inzicht te krijgen in de vraag: what is it really about?’
Peter van de Perre

Hoe kijken professionals uit België naar de Talking Traffic-ontwikkelingen in Nederland? Wat hopen zij van ons te leren, en wat zouden wij van onze Zuiderburen kunnen opsteken? Tijdens de vierde Talking Traffic Roadshow in Deventer – een internationale versie - ontmoet Jan-Bert Dijkstra (programmadirecteur Mobiliteit en gebieden bij het ministerie van IenW) zijn Belgische collega Peter van de Perre (directeur ITS.be).

Twee bussen vol Belgische ITS-professionals reisden vandaag af naar Deventer. Wat brengt hen hier vandaag?

Peter: ‘Vanuit België en de drie gewesten – het Vlaamse, Waalse en Brusselse – volgen we de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit al jaren met veel belangstelling. We zien wat er hier gebeurt op het gebied van data en infrastructuur onder de vlag van C-ITS. Het is duidelijk dat Nederland in de fase van het uitrollen is gekomen. Bijna honderd Belgen hopen dat vandaag met eigen ogen te zien.’

Jan-Bert: ‘Ik vind deze opkomst sowieso fantastisch. En ik ben benieuwd wat we van elkaar kunnen leren, en van elkaar kunnen lenen. Misschien is het wel typisch Hollands om te zeggen, maar het geldt nog steeds: “beter goed gejat, dan slecht bedacht”. Door samen te werken en open te staan voor elkaars kennis en ervaring kunnen we elkaar verder helpen.’

Waar staan jullie nu, als het gaat om smart mobility?

Jan-Bert: ‘De beleidsagenda van minister Nieuwenhuizen geeft ons richting. Het beschrijft hoe we in Nederland willen omgaan met smart mobility. Hoe gaan we om met data? Met publieke belangen en waarden, als het gaat om security en privacy? En met het stimuleren van private initiatieven? Het gaat erom waar je heen wilt, hoe je jezelf wil positioneren. Als je dat niet weet, ga je niet het effect bereiken dat je zoekt.’

Peter: ‘In België wordt 30 miljoen geïnvesteerd in smart mobility. Dat geeft aan dat we de krachten aan het bundelen zijn, om ook te investeren en de technologie die in ontwikkeling is, daadwerkelijk te gaan gebruiken. We kijken daarom met veel belangstelling naar hoe Talking Traffic hier ‘up and running’ is. Daar gaan we lessen uit trekken.’

Wat moet er tijdens deze Roadshow zeker aan bod komen?

Peter: ‘In België gaan we over op aanbestedingen, om smart mobility-toepassingen te ontwikkelen. Je hebt namelijk bepaalde capaciteiten nodig. Maar hoe zet je die basis op een slimme manier op? Op zo’n manier dat je kunt gaan samenwerken met partijen die echt in staat zijn tot uitrol, die dat echt kunnen? Dat gaat vandaag zeker aan bod komen.’

Jan-Bert: ‘Onze aanbesteding is al een tijdje achter de rug, maar de vraag waarover ik blijf nadenken, is hoe de overheid zich in dit speelveld moet opstellen. In Nederland hebben we 355 gemeenten en 12 provincies, en die hebben allemaal een rol om hun data op peil te krijgen. Gestandaardiseerd, met de juiste kwaliteit. De overheid moet veranderen in een dataproducent, en dat zijn we niet gewend. Daar komt verandering in.’

Wat hoop je te leren van je buren?

Jan-Bert: ‘Ik ben benieuwd hoe er in België wordt aangekeken tegen die rol van de overheid. Waar is de overheid van, en waarvan niet? Hoe ga je om met standaardisatie? Ga je zelf voorop lopen en eigen standaarden ontwikkelen voor je eigen land, of doe je dat niet, omdat je daar op termijn last van krijgt?’

Peter: ‘Ik hoop eerst inzicht te krijgen in de vraag: “what is it really about?”. Wat zijn de concrete use cases, de toepassingen met meerwaarde in de praktijk? En daarna in de lagen die daar achter liggen: hoe organiseer je het proces, om zoveel private en publieke partijen mee te krijgen in dit traject?’

Tot slot, hoe denken jullie over intensievere samenwerking tussen Nederland en België?

Jan-Bert: ‘Heel veel vervoer blijft niet binnen de grenzen van ons eigen land. Er gaat veel transport over de grens. Zouden we Talking Logistics op termijn niet grensoverschrijdend kunnen organiseren? We zijn vandaag in Deventer, een historische Hanzestad. De Hanze was in de Middeleeuwen een grensoverschrijdend samenwerkingsverband. Kunnen we niet opnieuw zo’n structurele samenwerking vinden; een versterkte band tussen België en Nederland, meerjarig georganiseerd? Een nieuwe Hanze, maar dan op het gebied van mobiliteit en data.’

Peter: ‘Het begint ermee om rond dit thema veel mensen bij elkaar te brengen, aan Nederlandse en aan Belgische zijde. Vandaag tijdens de Roadshow doen we interessante contacten op, komen tot interessante inzichten. We gaan van elkaar leren, zoveel is helder. De cultuur van samenwerking zit aan beide kanten wel goed, we hebben op zoveel andere terreinen al relaties met elkaar. Ook als het om data en digitalisering gaat, kunnen we die stap zetten.’