Traffic Light Exchange (TLEX)


TLEX maakt realtime data-uitwisseling met verkeerslichten mogelijk

Een weggebruiker kan op steeds meer plaatsen in Nederland gebruik maken van informatie over verkeerslichten, zoals de tijd tot groen. En dan maakt het niet uit in welk merk auto hij rijdt, welke opties zijn auto heeft, in welke stad hij rijdt en welke leverancier de verkeerslichten daar heeft geleverd. Daarvoor zorgt het nieuwe landelijke overnamepunt Traffic Light Exchange of kortweg TLEX: het centrale punt voor geautomatiseerde uitwisseling van realtime data tussen intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en weggebruikers. Hiermee is Nederland wereldwijd koploper.

Via TLEX gaan miljoenen databerichten tussen weggebruikers en kruispunten over en weer. Het vormt zo een cruciale schakel in de keten van Talking Traffic, waarbij weggebruikers, iVRI’s en infrastructuur real time met elkaar kunnen communiceren met als doel het verkeer soepel, efficiënt en veilig te laten verlopen. Data van alle iVRI’s (dus van alle leveranciers van verkeerslichten) worden via TLEX ontsloten. Zo wordt een landelijke dekking gerealiseerd.

Allerhande data

In TLEX komen grote hoeveelheden data van kruispunten binnen over wanneer welk verkeerslicht rood dan wel groen is. Deze data gaan vervolgens binnen een seconde naar zogenaamde clouddiensten. In de clouds komen niet alleen iVRI-data binnen, maar ook data over bijvoorbeeld weersomstandigheden, beschikbare parkeerruimte, ongevallen en files. In de clouds worden deze datastromen gecombineerd en gecontroleerd. Serviceproviders gebruiken de data uit de cloud om hun klanten onderweg via een app of navigatiesysteem van informatie en advies op maat te voorzien.

Tweerichtingsverkeer

De realtime datastroom is tweerichtingsverkeer: ook weggebruikers zijn ‘connected’ via hun smartphone of navigatiedienst en geven tijdens hun reis waardevolle data terug via de cloud en TLEX aan de iVRI. De iVRI’s ontvangen dus ook data vanuit TLEX  en kunnen hiermee regelingen aanpassen op basis van werkelijk verkeersaanbod. Wegbeheerders kunnen met iVRI’s ervoor kiezen om sommige weggebruikers prioriteit te geven: ambulances, zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer of groepen fietsers krijgen groen licht, zodra ze het kruispunt naderen.

iVRI’s kunnen zich dus aanpassen naar actuele drukte, soorten voertuigen, verdeling over de stad en actuele snelheden. Minder onnodig stoppen en optrekken zorgt voor een vloeiender en veiliger verkeersafwikkeling met aanmerkelijk minder uitstoot. Wegbeheerders bouwen al honderden VRI’s om tot iVRI’s, verspreid over het hele land, met name op de drukste kruispunten. De komende jaren volgt de rest van de VRI’s in Nederland.

Internationale betekenis

Doordat er in TLEX gebruik wordt gemaakt van internationale standaarden (SPaT, MAP), alle in Nederland actieve VRI-leveranciers betrokken zijn en alle wegbeheerders in Nederland hun VRI’s stapsgewijs aanpassen, ontstaat een wereldwijd unieke situatie. Weggebruikers kunnen op steeds meer plaatsen in Nederland gebruik maken van informatie over verkeerslichten, waarbij ze kunnen kiezen uit verschillende navigatiediensten. Denk bijvoorbeeld aan een adviessnelheid, waarmee een weggebruiker bij het verkeerslicht verderop groen licht krijgt of informatie over de wachttijd tot groen licht.  
Alle binnen- en buitenlandse dienstverleners (ontwikkelaars van navigatie en apps, automobielbedrijven en anderen) kunnen TLEX gebruiken als doorgiftepunt.


Bron: website Taliking Traffic

TLEX zorgt voor een veilige en betrouwbare doorgifte van geanonimiseerde data naar en van een verkeerslicht. TLEX is ontwikkeld onder de paraplu van het Partnership Talking Traffic. In het Partnership zijn hoge eisen gesteld aan privacy en security, die uiteraard ook voor TLEX gelden en zorgvuldig worden ingevuld en gecontroleerd.