ITS.be bezoekt Talking Traffic Roadshow
‘Elkaar weten te vinden, net als de Nederlanders’

‘Ik hoop vanmiddag te leren hoe Nederland de samenwerking heeft aangepakt. Die publiek-private aanpak, dat is helemaal nieuw voor ons’, vertelt een van de Belgische deelnemers aan de vierde Talking Traffic Roadshow openhartig. Hij is een van de honderd Belgen die een vroege busreis maakten naar Deventer, om te horen én te ervaren welke impact Talking Traffic kan hebben op het verkeer, en hoe je dat voor elkaar krijgt.

Na een ‘Hollandse lunch’ – met broodjes kroket en glazen karnemelk – nemen de Zuiderburen plaats in de comfortabele, licht verduisterde zaal in de Deventer Schouwburg. Dagvoorzitter Joost Hoebink heet hen in zijn beste Frans van harte welkom, voordat hij de gastheer van vanmiddag naar voren haalt: Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur Mobiliteit en gebieden bij het ministerie van IenW.

‘Beter goed gejat’

‘Ik vind het fantastisch dat we deze opkomst hebben’, zegt Dijkstra enthousiast. ‘Ik ben benieuwd wat we van elkaar kunnen leren, en van elkaar kunnen lenen. Misschien is het wel typisch Hollands om te zeggen, maar het geldt nog steeds: “beter goed gejat, dan slecht bedacht”’. Enkele Belgen in de zaal moeten grinniken, om die Hollandse directheid.

Met eigen ogen

Wat volgt, is een tweegesprek tussen Jan-Bert Dijkstra en zijn Belgische collega, Peter van de Perre, directeur van ITS.be. ‘Vanuit België en de drie gewesten – het Vlaamse, Waalse en Brusselse – volgen we de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit al jaren met veel belangstelling’, vertelt hij. ‘We zien wat er hier gebeurt op het gebied van data en infrastructuur onder de vlag van C-ITS. Het is duidelijk dat Nederland in de fase van het uitrollen is gekomen.’

Welke mogelijkheden Talking Traffic in de praktijk biedt, wordt eerst geïllustreerd met een video. We zien hoe hulpdiensten met sirene automatisch groen licht krijgen bij verkeerslichten. En hoe ook andere voertuigen prioriteit kunnen krijgen, zoals een ov-bus die achterloopt op de dienstregeling, of een vrachtwagen die met een zware lading snel moet kunnen doorrijden.

Dutch reality

‘Achter dit gelikte filmpje zit natuurlijk een hele werkelijkheid’, bekent Caspar de Jonge, programmamanager ITS en smart mobility bij het ministerie van IenW. ‘Maar het klopt dat dit in de praktijk allemaal kan. Het is geen toekomstmuziek meer.’ Niet voor niets is het motto dat op alle oranje key-cords is gedrukt “Smart Mobility, Dutch Reality”. ‘Het is geen verre droom meer; de resultaten zijn zichtbaar, meetbaar, toetsbaar. Talking Traffic leidt tot een betere doorstroming, minder uitstoot, en kostenbesparingen.’


De afgelopen jaren zijn er honderden pilots geweest, weet De Jonge, maar die fase zijn we nu voorbij. ‘Dat was ook een van de redenen om Talking Traffic op te zetten. Om nu voor het echie te gaan. Op zo’n manier aan slimme oplossingen werken, dat het direct impact heeft. Verder dan je voorruit kunnen kijken, beschikbaar voor iedere weggebruiker, met de smartphone of apparatuur die je toch al hebt. Dat zijn we nu structureel aan het uitrollen’, stelt De Jonge. ‘Dit is het nieuwe normaal.’

Echt prioriteit

Deventer staat al vol met slimme verkeerslichten, de iVRI’s, die onder meer benut worden door hulpdiensten en de logistiek. ‘Ambulances krijgen hier al echt prioriteit’, vertelt Nico van Beugen, regiocoördinator C-ITS Cleantechregio. En gewone weggebruikers krijgen informatie over de toestand op de weg; bijvoorbeeld of een brug openstaat, waar nog parkeerplaatsen vrij zijn, en hoeveel seconden je moet wachten op groen licht. Je krijgt real time informatie waar je echt wat aan hebt. Dat is wat mensen willen weten.’


Arjan Brink, programmamanager slimme en schone mobiliteit in de Cleantechregio, benadrukt dat Talking Traffic ook voor regio’s - provincies en gemeenten - veel meerwaarde heeft. ‘Wat je ook aan ambities en beleidsdoelstellingen hebt, deze toepassingen helpen je hierbij. Talking Traffic draagt bijvoorbeeld bij aan gastvrijheid en duurzaamheid, maar ook aan bereikbaarheid. Als er incidenten zijn op de snelweg, staat bij ons de hele regio vast. Gerichte informatievoorziening helpt om mensen andere routes te laten nemen of om later of anders te gaan reizen.’

Win-win-win

De laatste spreker van het middagprogramma is Wim Vandenberghe, werkzaam als adviseur ITS bij het Nederlandse ministerie van IenW én het in België gevestigde onderzoeksinstituut Imec. Zo vormt hij als het ware een persoonlijke brug tussen de twee buurlanden. Vandenberghe legt in zijn presentatie uit hoe het programma Talking Logistics (het zusterprogramma van Talking Traffic voor de sector van logistiek en transport) tot stand kwam en welke resultaten het oplevert. ‘Meer comfort bij vrachtwagenchauffeurs, en minder stress. Een brandstofreductie van 6 tot 14%, en een 15% betere doorstroming. Een win-win-win-situatie.’

Tijdens de bijeenkomst was er alle gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen via Mentimeter. Helaas was er onvoldoende tijd om alle vragen ook ter plekke te beantwoorden. Daarom vindt u hier alle vragen en bijbehorende antwoorden op een rijtje.

Bustour

Daarna is het eindelijk tijd voor de ‘Talking Traffic-experience’. Met een vers getapte ‘koffie to go’ in de hand verplaatst de groep zich naar de twee bussen. We rijden langs de kades van de historische Hanzestad en de zonnige oevers van de IJssel, op weg naar de buitenwijken van de stad. Daar staan de eerste iVRI’s opgesteld. Vincent Habers treedt namens IenW op als ‘tour guide’ en laat enthousiast zien hoe de apps in de praktijk werken. De Belgen kijken via een groot scherm mee; een enkeling installeert snel de app van Flitsmeister of Onderweg op de eigen smartphone.


‘Kijk’, zegt Vincent, terwijl we stilstaan voor een verkeerslicht. ‘Hier zie je het aantal seconden dat het nog duurt voor het verkeerslicht op groen gaat.’ We zien de teller aflopen en na 3, 2, 1 seconden springt het licht inderdaad op groen en komt de bus weer in beweging. ‘Je merkt in de praktijk dat mensen hierop echt gaan anticiperen, zich aan de adviessnelheid gaan houden, en zo een groene golf voor zichzelf creëren.’


Even later toont de app plotseling een knalrood scherm, met de grote tekst ‘Fire truck’ en een getal in meters dat snel afneemt. Er komt een brandweerwagen aan, weten we direct, nog voordat we de loeiende sirenes kunnen horen. Vincent: ‘Zo kunnen weggebruikers veel sneller anticiperen op nood- en hulpdiensten, en op tijd ruimte creëren. Dat komt de veiligheid van het verkeer ten goede.’ De reacties in de bus zijn enthousiast: ‘Tof dat dit gewoon werkt!’

Zelf aan de slag

Na de bustour praat de groep na in de foyer van de Deventer Schouwburg. Wat valt de Belgen op, nu ze het verhaal van Talking Traffic hebben gehoord en het in de praktijk hebben gezien? ‘Nederlanders zijn vooruitstrevender’, zegt de een, ‘Wij Belgen zijn wat afwachtender. Daarom zijn jullie koploper.’ Een ander staat te popelen om zelf aan de slag te gaan in eigen land. Wat daarvoor nodig is? ‘Samenwerking. De technologie is er al, het is nu aan ons om elkaar te vinden, net zoals de Nederlanders dat – publiek en privaat - hebben gedaan. Het kan en het werkt, dat blijkt.’