Intelligente verkeerslichten regelen het verkeer

Binnen het Partnership Talking Traffic is een nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) ontwikkeld, die weten welk verkeer er op hen afkomt. Dat maakt het mogelijk om verkeersstromen met dynamische regelingen van verkeerslichten efficiënt op elkaar af te stemmen. Ook kunnen iVRI’s bepaalde verkeersstromen prioriteit (voorrang) geven boven andere, zoals een hulpdienst met zwaailicht, een groep fietsers, vrachtauto’s of openbaar vervoer.

Het verkeerslicht kan bijvoorbeeld ook automatisch een peloton vrachtwagens in één keer door groen loodsen. Dat scheelt afremmen en optrekken en daarmee tijd, brandstof en CO2-uitstoot, maar ook geld. De wegbeheerder beslist wie wanneer prioriteit krijgt.

Betere adviezen voor weggebruikers

Weggebruikers profiteren direct van de iVRI. Zij krijgen onderweg via informatiediensten betere adviezen over de snelste route door de stad of over de snelheid waarmee zij ongehinderd kunnen doorrijden bij een reeks verkeerslichten. Hiervoor krijgen ze informatie over de tijd tot groen en een adviessnelheid waarmee ze een groene golf krijgen. En als er ’s nachts geen verkeer is, krijgen ze automatisch groen licht en staan ze niet meer nodeloos te wachten.


Voor deze informatie is geen nieuwe auto nodig: elke auto van elk merk, elk navigatiesysteem en elke smartphone kan worden verbonden met elke intelligente verkeersregelinstallatie van elke leverancier. Alle techniek en koppelvlakken zijn conform de internationale ETSI standaarden (SPaT, MAP, CAM, SRM, SSM, DENM). Ook fietsen kunnen via smartphones of een ingebouwde ‘tracker’ met verkeerslichten communiceren.

Voordelen voor wegbeheerders

Met iVRI’s kunnen wegbeheerders het verkeer beter (laten) regelen. De iVRi’s anticiperen proactief op de actuele verkeerssituatie op de weg, doordat ze steeds realtime informatie van het verkeer ontvangen.

Wegbeheerders kunnen iVRI’s zo benutten voor het realiseren van hun beleidsdoelen op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Als er veel vrachtverkeer is, kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om dit verkeer prioriteit te geven bij verkeerslichten, waardoor de CO2-uitstoot afneemt en de doorstroming verbetert. En informatie over wat weggebruikers kunnen verwachten, maakt dat zij beter kunnen anticiperen waardoor de verkeersafwikkeling soepeler verloopt, met nog meer winst voor doorstroming, leefbaarheid en veiligheid. Daarvan plukken ook bewoners in een stedelijk gebied de vruchten.

Besparing

Er is berekend dat er nu jaarlijks alleen al 90 miljoen euro aan maatschappelijke kosten is, doordat niet alle verkeerslichten vaak genoeg worden afgesteld. Met nieuwe iVRI’s gebeurt dat continu en automatisch. Bovendien zijn er veel minder datalussen in de weg nodig doordat de data van voertuigen het verkeerslicht informeren. Daarmee verdient de investering zich snel terug.

Onmisbare schakel in smart mobility

Binnen de keten van Talking Traffic, waarin iVRI-leveranciers, clouddienstverleners, ontwikkelaars van informatiediensten en overheden nauw samenwerken, vormt de iVRI een onmisbare schakel. Er was tot voor kort beperkt data beschikbaar over de verkeerssituatie bij verkeerslichten, terwijl het verkeer juist daar dikwijls vastloopt. Clouddiensten kunnen de nieuwe iVRI-data combineren met allerlei andere data en zo huidige toepassingen verbeteren en nieuwe toepassingen ontwikkelen. Serviceproviders kunnen op hun beurt klanten (weggebruikers) veel nauwkeuriger via informatiediensten adviseren over de snelste route en adviessnelheden. Dat brengt hen sneller en veiliger van A naar B.

Vijf kenmerken van een iVRI

  • Het verkeerslicht is verbonden via het reguliere cellulaire telecommunicatienetwerk.
  • Techniek en regelingen (hard- en software) zijn losse, interoperabele componenten.
  • Regelingen zijn maximaal afgestemd op de realtime verkeerssituatie.
  • Een iVRI levert data (zoals tijd tot groen) voor informatiediensten voor weggebruikers.
  • Techniek en koppelvlakken zijn internationaal ETSI gestandaardiseerd en daardoor onafhankelijk van leveranciers van iVRI’s, smartphones en auto’s.

Artikel uit een eerder e-magazine over iVRI’s.